Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Remont DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,0000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.10.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 14 października 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A. punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  W dniu 24 września 2019 r. Zamawiający ogłosił przetarg na w/w zadanie i zamieszcza poniżej siwz wraz z załącznikami.
ogłoszenie o zamówieniu (107kB) pdf
siwz + zał. 1-8 (1608kB) pdf
załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna
badania geotechniczne (1577kB) pdf
obowiązująca stała organizacja ruchu (1880kB) pdf
opis robót (226kB) pdf
plan orientacyjny (3381kB) pdf
plany sytuacyjne (1589kB) pdf
projekt zmian stałej organizacji ruchu (5336kB) pdf
przedmiar robót_ath (75kB) txt
przedmiar robót (156kB) word
przekroje konstrukcyjne (992kB) pdf
stan istniejący Lutowo (251kB) pdf
uzgodnienie UM GSW (4334kB) pdf
uzgodnienie ZUD (4094kB) pdf
wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (6013kB) pdf
zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu (361kB) pdf
zgłoszenie (2695kB) pdf
_____________________________________________________________________________________
dnia 7 października 2019 r.
W dniu 2 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawcy w sprawie udzielenia wyjaśnień i uzupełnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela niniejszym oczekiwanych wyjaśnień/odpowiedzi.

1. W związku z rozbieżnościami między projektem a przedmiarem (np.: brak w przekrojach konstrukcyjnych w-wy wyrównawczej natomiast jest w przedmiarze) proszę o określenie stopnia ważności dokumentów - czy przedmiar jest ważniejszy niż dokumentacja projektowa (przekroje konstrukcyjne, PZT itp.)?
odp. 1
Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty należy czytać łącznie, niemniej jednak przesądzającym w sprawie będzie przedmiar.

2. W celu umożliwienia jednoznaczności w wycenie realizacji w/w zadania proszę o określenie jakim parametrom technicznym powinny odpowiadać poszczególne elementy robót (a w szczególności elementy BRD, warstwy bitumiczne, oświetlenie itp.). Czy Zamawiający przewiduje załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót?
odp. 2
Zamawiający dołącza SSTWiORB oraz Specyfikację podstawowych parametrów technicznych projektowanych elementów BRD (załączniki poniżej)

3. W SIWZ jest zapis o załączniku nr 9 dotyczącym szczegółów lokalizacji, zakresu i technologii robót, o których mowa w p-kcie 4.2 i 4.3 treści SIWZ. Czy Zamawiający przewiduje dołączenie do SIWZ załącznika nr 9?
odp. 3
Zamawiający informuje, że zawartość załącznika nr 9 opisującego szczegóły dotyczące lokalizacji, zakresu i technologii robót, opublikowana jest od zarania ogłoszenia (15 plików, które umieszczone są pod sformułowaniem: załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna".

4. Czy w związku z zapisem w treści SIWZ ("pkt. 4.8. Na Wykonawcy (jego staraniem i kosztem) będzie spoczywał obowiązek skutecznego (czyt. zgodnego z warunkami uzgodnień) powiadomienia gestorów sieci infrastrukturalnego uzbrojenia terenu o przewidywanym terminie i czasie trwania robót.") Zamawiający przewiduje przedstawienie/załączenie aktualnej mapy inwentaryzacji z naniesionymi sieciami infrastrukturalnego uzbrojenia terenu oraz uzgodnieniami z gestorem sieci?
odp. 4
Zamawiający informuje, że infrastrukturalne uzbrojenie terenu zobrazowane jest treścią pliku "Stan_istniejący_Lutowo.pdf" (jeden z 15 plików, które umieszczone są pod sformułowaniem: "załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna", natomiast uzgodnienia z gestorami sieci przekazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy o roboty budowlane. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że uzgodnienia, o których mowa, nie będą rodziły po stronie Wykonawcy dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.Udzielone wyjaśnienia/odpowiedzi nie stanowią o konieczności modyfikacji siwz, jak też nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.
W związku z wyjaśnieniami/odpowiedziami udzielonymi powyżej, Zamawiający udostępnia także dokumenty przywołane w ich treści.
SSTWiORB (1532kB) pdf
Specyfikacja podstawowych parametrów technicznych projektowanych elementów BRD (150kB) pdf
_____________________________________________________________________________________
dnia 8 października 2019 r.
W dniu 7 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do siwz. Pomimo upływu terminu na składanie zapytań, Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi i publikuje je wraz z zapytaniami:

1. Prosimy o określenie jaka jest do wykonania ilość wpustów deszczowych DN500. w projekcie technicznym nie ma żadnej wzmianki o tym elemencie, a w przedmiarze pojawia się ilość 8 szt.
odp. 1
Dokumentem przesądzającym w sprawie jest przedmiar.

2. Prosimy o określenie jaka jest do wykonania ilość rurociągów DN200. W projekcie technicznym nie ma żadnej wzmianki o tym elemencie, a w przedmiarze pojawia się ilość 196 m.
odp.2
Dokumentem przesądzającym w sprawie jest przedmiar.

3. Prosimy o określenie jaka jest do wykonania ilość studzienek DN315. W projekcie technicznym nie ma żadnej wzmianki o tym elemencie, a w przedmiarze pojawia się ilość 4 szt.
odp 3
Dokumentem przesądzającym w sprawie jest przedmiar.
_____________________________________________________________________________________
dnia 9 października 2019 r.
W dniu 9 października 2019 r. o godz. 8.00 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający podaje informacje dot. złożonych ofert.
zestawienie otwartych ofert (705kB) pdf
________________________________________________________________________
dnia 14 października 2019 r.

W dniu 14 października 2019 roku zakończono postępowanie i Zamawiający zgodnie z art 92 ust. 1 ustawy Pzp przedstawia informacje dotyczące wyboru oferty.
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (556kB) pdf

Odpowiada za treść: Anita Kobus
Opublikował: Anita Kobus (24 września 2019, 14:32:56)

Ostatnia zmiana: Anita Kobus (14 października 2019, 10:04:27)
Zmieniono: zakończenie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 313

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij