Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.15.2019.AK
wartość: pon. 144 000 uuro
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 11 grudnia 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała 88 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 28 pkt.  

zamówienie na:

Budowa chodników w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: z wolnej ręki
nr sprawy: ZD-PO.272.14.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 26 listopada 2019 r. z zaproszonym Wykonawcą, została zawarta umowa na realizację zadania w dniu 27 listopada 2019 r.  

zamówienie na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg publicznych kategorii powiatowej na terenie administrowanym przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w sezonie zimowym 2019/2020.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.12.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 24 października 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała w części 1 - 80 punktów , w tym w kryterium "cena": 60 pkt, w kryterium "czas reakcji na wezwanie" - 20 pkt.; część 2 - 73,33 pkt, w tym w kryterium "cena"-60 pkt, w kryterium "czas reakcji na wezwanie" - 13,33 pkt.  

zamówienie na:

Przebudowa DP 1125C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Runowo Krajeńskie - Zgniłka o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 5+900 jej przebiegu. ETAP III.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.11.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 25 października 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": "REDON NAKŁO Sp. z o.o. punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

Remont DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,0000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.10.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 14 października 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A. punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.09.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 20 września 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę INRECO-Emulsja Sp. z o.o. Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka. Jedyna złożona oferta otrzymała 100 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 40 pkt.  

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.08.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 19 września 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała 88 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 28 pkt.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.07.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 12 września 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": REDON NAKŁO Spółka z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474. Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.06.2019.AK
wartość: pon. 5 448 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 16 sierpnia 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": REDON NAKŁO Spółka z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją oraz uzasadnieniem odrzucenia w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.05.2019.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 maja 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 2 lipca 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": część 1 i cześć 2: COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe złożone oferty wraz z punktacją oraz uzasadnieniem odrzucenia w załączniku "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.04.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 8 kwietnia 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": ACER Zofia Subicka ul. Piękna 31/33, 93-558, punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt). Pozostałe oferty złożone przez firmy: Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca Dobrzyca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Szydłowo: 93,72 pkt (cena-53,72 pkt, okres gwarancji-40 pkt); "BART" Bartosz Jendrzyński ul. Krasickiego 37, 89-400 Sępólno Krajeńskie - oferta odrzucona, nie podlega punktacji; DREWSMOL ul. Piekarska 15 Badów Górny, 96-320 Mszczonów: 69,97 pkt (cena: 29,97 pkt, okres gwarancji: 40 pkt); PHU "MAR-POL" Marcin Misiak Przybyłów 69B, 62-600 Koło: 69,58 pkt (cena: 29,58 pkt, okres gwarancji: 40 pkt; Centrum Ogrodnicze Andrzej Zieliński ul. Modlińska 322, 03-152 Warszawa: 60,71 pkt (cena: 20,71 pkt, okres gwarancji: 40 pkt)  

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.03.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 13 marca 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "termin płatności": INRECO - Emulsja Sp. z o.o. Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, termin płatności - 40pkt). Pozostałe oferty złożone przez firmy: BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa: 88,44 pkt (cena-48,44 pkt, termin płatności-40 pkt); OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska - wykonawca wykluczony z postępowania - art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.02.2019.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2019  07:50
wynik postępowania: W dniu 21 lutego 2019 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała 88 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 28 pkt.  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij