Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg publicznych kategorii powiatowej na terenie administrowanym przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w sezonie zimowym 2018/2019.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.13.2018.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 12 października 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała w części 1 - 80 punktów , w tym w kryterium "cena": 60 pkt, w kryterium "czas reakcji na wezwanie" - 20 pkt.; część 2 - 73,33 pkt, w tym w kryterium "cena"-60 pkt, w kryterium "czas reakcji na wezwanie" - 13,33 pkt.  

zamówienie na:

Budowa chodników w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.09.2018.AK
wartość: pon. 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 12 września 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": cz. 1 - Roboty Ziemne Dariusz Sala ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt) Druga złożona oferta przez firmę: BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy otrzymała 95,93 pkt (cena - 55,93 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 2 - Roboty Ziemne Dariusz Sala ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin - punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Druga złożona oferta przez firmę: BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy otrzymała 86,91 pkt (cena - 46,91 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) .  

zamówienie na:

Budowa chodników w ciągu dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Więcbork.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.08.2018.AK
wartość: pon. 5 648 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 7 września 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została oferta, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": cz. 1 - Roboty Ziemne Dariusz Sala ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt) Druga złożona oferta przez firmę: BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy otrzymała 79,37 pkt (cena - 39,37 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 2 - Roboty Ziemne Dariusz Sala ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin - punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Druga złożona oferta przez firmę: BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy otrzymała 85,31 pkt (cena - 45,31pkt, okres gwarancji - 40 pkt) .  

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2018 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.07.2018.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 21 sierpnia 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała 88 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 28 pkt.  

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2018 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.06.2018.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 30 sierpnia 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę INRECO Emulsja Sp.z o.o. Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt (cena: 60 pkt, termin płatności: 40 pkt). Pozostałe oferty złożone przez firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie - 97,95 pkt. (cena: 57,95 pkt. termin płatności: 40 pkt)  

zamówienie na:

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.05.2018.AK
wartość: pon. 5 648 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 12 lipca 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrane zostały oferty, przedstawiające najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": cz. 1 - konsorcjum: REDON NAKŁO Spółka z o.o.ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n. Not. punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt) Druga złożona oferta przez firmę: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków otrzymała 91,37 pkt (cena - 51,37 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 2 - MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Druga złożona oferta przez firmę: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków otrzymała 93,05 pkt (cena - 53,05 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 3 - MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1 ,89-606 Charzykowy punktacja - max 100 pkt (cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt). Druga złożona oferta przez firmę: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 otrzymała 91,95 pkt (cena - 51,95 pkt, okres gwarancji - 40 pkt). 

zamówienie na:

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.04.2018.AK
wartość: pon. 5 648 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 29 czerwca 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrane zostały oferty, przedstawiające najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": cz. 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt) Druga złożona oferta przez firmę: MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy otrzymała 99,21 pkt (cena - 59,21 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 2 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Druga złożona oferta przez firmę: MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy otrzymała 98,37 pkt (cena - 58,37 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 3 - MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1 ,89-606 Charzykowy punktacja - max 100 pkt (cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt). Jedyna złożona oferta na tą część. cz.4. - konsorcjum REDON NAKŁO Spółka z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n. Not. punktacja - max. 100 pkt (cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Pozostałe oferty złożone przez firmy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 90,26 pkt (cena - 50,26 pkt, okres gwarancji - 40pkt) MARBRUK Sp. z o.o, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - 88,14 pkt (cena - 48,14 pkt, okres gwarancji - 40pkt).  

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2018 roku

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-P0.272.02.2018.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 28 lutego 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę INRECO Emulsja Sp.z o.o. Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt (cena: 60 pkt, termin płatności: 40 pkt). Pozostałe oferty złożone przez firmy: Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. S.K., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz - 93,44 pkt. (cena: 53,44 pkt. termin płatności: 40 pkt) BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237,01-919 Warszawa - 88,27 pkt (cena: 48,27 pkt, termin płatności: 40 pkt)  

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2018 roku.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.01.2018.AK
wartość: pon. 144 000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 18 stycznia 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Grzegorz Wenda, ul. Mickiewicza 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Jedyna złożona oferta otrzymała 88 punktów - 100 pkt., w tym w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium termin płatności - 28 pkt.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij