Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (75)  |  Przetargi unieważnione (18)

zamówienie na:

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.

zamawiający: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZD-PO.272.04.2018.AK
wartość: pon. 5 648 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  07:50
wynik postępowania: W dniu 29 czerwca 2018 r. zakończono postępowanie i na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrane zostały oferty, przedstawiające najkorzystniejszy bilans "ceny" i kryterium "okres gwarancji": cz. 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40pkt) Druga złożona oferta przez firmę: MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy otrzymała 99,21 pkt (cena - 59,21 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 2 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków punktacja - max 100 pkt (cena-60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Druga złożona oferta przez firmę: MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy otrzymała 98,37 pkt (cena - 58,37 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) cz. 3 - MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1 ,89-606 Charzykowy punktacja - max 100 pkt (cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt). Jedyna złożona oferta na tą część. cz.4. - konsorcjum REDON NAKŁO Spółka z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Szymczak, ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n. Not. punktacja - max. 100 pkt (cena - 60 pkt, okres gwarancji - 40 pkt) Pozostałe oferty złożone przez firmy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 90,26 pkt (cena - 50,26 pkt, okres gwarancji - 40pkt) MARBRUK Sp. z o.o, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - 88,14 pkt (cena - 48,14 pkt, okres gwarancji - 40pkt).  ogłoszenie o zamówieniu (127kB) pdf
siwz + zał. 1-8 (1589kB) pdf
zał. 9 - dokumentacja techniczna
Z uwagi na wielkość pliku załączniki stanowiące dokumentację techniczną (zał. nr 9 do siwz) są do pobrania w linku zewnętrznym (z chmury).

Zamawiający udostępnia przedmiary robót w plikach .doc oraz .ath, zaznaczając jednocześnie, że podstawy katalogowe przyjęte w przedmiarach robót służące do opisu przedmiotu zamówienia nie stanowią obligatoryjnej podstawy wyceny. Obligatoryjnie natomiast traktować należy podany w przedmiarach rzeczowy zakres robót (powierzchnie, długości, krotności, etc.). Zamawiający zaznacza, iż do rozliczenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.
przedmiar dr. nr 1108C (141kB) word
przedmiar dr. nr 1112C (172kB) word
przedmiar dr. nr 1134C (119kB) word
przedmiar dr. nr 1137C (81kB) word
przedmiar 1 (40kB) txt
przedmiar 2 (51kB) txt
przedmiar 3 (36kB) txt
przedmiar 4 (20kB) txt

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 12 czerwca 2018r. wniosku o wyjaśnienie treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.Przychylając się do prośby Wykonawcy, pomimo upływu terminu na składania zapytań, Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej. Odpowiedzi na zapytania będą miały wpływ na zmianę treści siwz, a co za tym idzie wpływ na sposób przygotowania przez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie.
Wobec dokonanych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 7.50.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. godz. 8.00.

Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26kB) pdf

Stosownie do dyspozycji z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
zapytania i wyjaśnienia do siwz (3122kB) pdf

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia niżej podane załączniki stanowiące dokumentację projektową:
STWiORB zmieniony DP 1108C odc. 1 (1658kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1108C odc.2 (1336kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1108C odc.3 (1157kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1108C odc.4 (1157kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1112C (1577kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1134C (2497kB) pdf
STWiORB zmieniony DP 1137C (1153kB) pdf
STWiORB ściek prefabrykowany (311kB) pdf
Ponadto Zamawiający modyfikuje pierwotnie przyjęte rozwiązania projektowe w następującym zakresie:
1. DP 1108C na odcinku od km 7+173 do km 8+870 - rezygnacja z wykonania wszystkich  projektowanych nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej na rzecz ich wykonania z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna BA 4 cm + skropienie EA + warstwa wiążąca BA 4 cm + skropienie EA + projektowane pierwotnie warstwy konstrukcyjne) z jednoczesną rezygnacją z wykonania projektowanych obramowań tych zjazdów.
2. DP 1112C na odcinku od km 1+472 do km 3+178 – rezygnacja z wykonania wszystkich projektowanych nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej na rzecz ich wykonania z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna BA 4 cm + skropienie EA + warstwa wiążąca BA 4 cm + skropienie EA + projektowane pierwotnie warstwy konstrukcyjne) z jednoczesną rezygnacją z wykonania projektowanych obramowań tych zjazdów;
3. DP 1112C na odcinku od km 3+178 do km 3+818 – rezygnacja z wykonania projektowanego frezowania na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej;
4.DP 1112C na odcinku od km 3+818 do km 6+700 – rezygnacja z wykonania wszystkich projektowanych nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (z wyjątkiem zjazdów nr 36, 60, 65, 66 i 67) na rzecz ich wykonania z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna BA 4 cm + skropienie EA + warstwa wiążąca BA 4 cm + skropienie EA + projektowane pierwotnie warstwy konstrukcyjne) z jednoczesną rezygnacją z wykonania projektowanych obramowań tych zjazdów (z wyjątkiem zjazdów nr 36, 60, 65, 66 i 67);
5. DP 1134C na długości obu projektowanych odcinków oraz DP 1137C – rezygnacja z wykonania wszystkich projektowanych nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej na rzecz ich wykonania z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna BA 4 cm + skropienie EA + warstwa wiążąca BA 4 cm + skropienie EA + projektowane pierwotnie warstwy konstrukcyjne) z jednoczesną rezygnacją z wykonania projektowanych obramowań tych zjazdów.
Zweryfikowany zakres robót przedstawiono w treści zamieszczonych poniżej zmienionych i doprecyzowanych przedmiarów.:
przedmiar dr. nr 1108C (140kB) word
przedmiar dr. nr 1112C (170kB) word
przedmiar dr nr 1134C (101kB) word
przedmiar dr nr 1137C (74kB) word
przedmiar 1 (60kB) txt
przedmiar 2 (80kB) txt
przedmiar 3 (42kB) txt
przedmiar 4 (28kB) txt
Powyższe wyjaśnienia / odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 8.00 nastąpiło otwarcie ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający podaje informacje dot. złożonych ofert.
zestawienie otwartych ofert (19kB) word
 
 
 
 Odpowiada za treść: Anita Kobus
Opublikował: Anita Kobus (30 maja 2018, 12:15:25)

Ostatnia zmiana: Anita Kobus (29 czerwca 2018, 14:35:09)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 535

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij